REGULAMIN
KWATERY SPOKOJNA

I. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Kołobrzegu przy ulicy Spokojnej 2 c, pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja


 1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt mailowo lub telefonicznie.
  Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja pokoju, która jest utrzymywana
  przez 3 dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela w wysokości 30%
  ogólnej wartości rezerwacji.
 2.  Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 3.  W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna
  ulega automatycznemu anulowaniu.
 4.  Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sma
  z potwierdzeniem wpłaty.
 5.  O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności
  należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowania) u osoby przekazującej klucze do pokoju.

III. Warunki umowy najmu


 1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie– w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
 2. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem.
 3.  Doba rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na czas, klient powinien powiadomić telefonicznie
 5. Zameldowanie odbywa się do godziny 20:00, chyba, że wcześniej zostanie ustalone inaczej.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet,wyjazdu. osobę odpowiedzialną za rezerwację. jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniulub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu.
 8. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o wszelkich szkodach i zobowiązuje się
 9. W Pokojach gościnnych obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. 7:00 dnia następnego.

IV. Obowiązki klienta


 1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w potwierdzenia rezerwacji.
 2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i ciszy nocnej. W przypadku niestosowania tych zasad, Właściciel zastrzega sobie prawo wypowiedzenia najmu Klientowi ze skutkiem natychmiastowym, przy czym klient traci prawo do zwrotu wpłaconej należności.
 3. Klient zobowiązany jest do utrzymywania pokoju w stanie zastanym.
 4. W wynajętych pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych stanowiących zagrożenie pożarowe, jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

VIII. Wystąpienie sił wyższych


W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. Prawo właściwe


Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

X. Dodatkowe informacje


 1. Miejsce parkingowe – na terenie posesji (należy uzgodnić z właścicielem obiektu podczas rezerwacji)
 2. Internet: darmowe wi-fi w całym obiekcie
 3. sprzęt plażowy:
  – parawan, koc –za darmo,
  – pozostałe – odpłatnie po uzgodnieniu z właścicielem
 4. Grill – korzystanie po uzgodnieniu z właścicielem obiektu
 5. Gotowanie / pieczenie/ smażenie Korzystanie z udostępnionej kuchni jest możliwe tylko w celu przygotowania prostych potraw,podgrzania dania itp. Pozostałe czynności mogą być odpłatne i należy uzgodnić je z właścicielem
 6. . Pranie/prasowanie.Żelazko i deska do prasowania są ogólnodostępne.
 7. Korzystanie z pralki – tylko za odpłatnością w porozumieniu z właścicielem obiektu